ขนาดมูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลก

ปัจจุบันผู้คนสามารถซื้อขายกัญชาได้ถูกกฎหมายในหลายประเทศ ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และเพื่อนันทนาการ นั่นจึงทำให้มูลค่าของตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมายทั่วโลกในปี 2020 ที่ผ่านมาได้รับการประเมิณอยู่ที่ 13,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 406,000 ล้านบาท) และอาจโตได้ถึง 44,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,350,000 ล้านบาท) ภายในปี 2025 เพราะมูลค่า 44,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “อัตราการเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น” หรือ CARG ตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปี 2025 อยู่ที่ร้อยละ 22.9 และถ้าหากคาดการณ์ยาวไปถึงปี 2027 อัตรา CARG อยู่ที่ร้อยละ 17.8 ตั้งแต่ปี 2020 ไปจนถึงปี 2027 มูลค่าของตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลกอาจสูงถึง 65,100 ล้านเหรียญ หรือราว 1,970,000 ล้านบาท และถ้าหาก CARG เติบโตร้อยละ 18.1 มูลค่าตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลกอาจจะไม่ต่ำกว่า 73,600 พันล้านเหรียญ หรือราว 2,235,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสองเท่าของมูลค่ากิจการ ปตท. ในปี 2020 ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราเลยทีเดียว

จุดเริ่มต้นของกัญชาถูกกฎหมายเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ปี 1996 ต่อมาแคนาดาเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในปี 2001 และเป็นประเทศที่สองที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อนันทนาการได้ในปี 2018 ส่วนอุรุกวัยเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาเพื่อนันทนาการได้ในปี 2013 ในแถบเอเชียตะวันออก เกาหลีใต้อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2018 ตามด้วยประเทศไทยที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018 เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอนุญาตให้ใช้ส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นอันตรายในการประกอบอาหารได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2021 ที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์หลายบริษัทยาทั่วโลกล้วนลงทุนกับการวิจัยประโยชน์ของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างสูงสุด เช่น บริษัท  Sanofi Aventis หรือ Merck บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์มีมากมาย เช่น GW Pharmaceuticals, Tilray, Corbus Pharmaceuticals, Cara Therapeutics, และ Zynerba Pharmaceuticals การเติบโตของธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์จึงต้องอาศัยผลการวิจัยเพื่อให้กัญชายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป

ในปี 2020 ที่ผ่านมากัญชาเพื่อนันทนาการ บริษัท Canada’s Canopy Growth จากการแปรรูปขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาสูงถึง 398.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 12,108 ล้านบาท ในอนาคตธุรกิจกัญชาจะยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2024 ขนาดตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั้งทางการแพทย์และนันทนาการจะเติบโตขึ้นทั่วโลก รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ